+ APL үй-бүлөсүнө кошулуу
Дүкөн Колдоо Кирүү
Kyrgyzstan

Сайтты колдонуу жөнүндө макулдашуу

Сайтты колдонуу жөнүндө бул келишим сайттарга карата колдонулат: aplgo.com, backoffice.aplgo.com, shop.aplgo.com, photo.aplgo.com, aploffice.com, aplgo.by, aplgo.me компаниялардын APL тобунун (мындан ары Сайт деп аталган) башка сайттары. 
 

Сураныч, Сайтты колдоно баштаардан мурун, бул келишимди кылдат окуп, ошондой эле Сайтты колдонууда Конок / колдонуучу берген маалымат менен Сайт башкармалыгынын мамилесин жөнгө салган Купуялык саясатын окугула. Конок / колдонуучу сайтты колдонууда бул маалыматты чогултууга жана колдонууга макул экенин түшүнөт (Купуялуулук саясатына ылайык) сайтка кирүү менен. сайтта сунуш кылынган кызматтар жана тиркемелер, анын мазмунун колдонуп, Конок / Колдонуучу келишимдин бардык шарттарын аткарууга милдеттүү.

Келүүчү/колдонуучу сайтты, анын кызматтарын, тиркемелерин жана Сайттын мазмунун колдоно албайт, ошондой эле, эгерде ал бул келишимдин шарттары менен макул эмес болсо, Сайттын домендик зонасында жайгашкан барактарга кирүү барактарына кирүү мүмкүн эмес.

 

ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

Конок - Сайтта жайгаштырылган маалыматка жеткилик ала турган адам.

Колдонуучу - белгиленген жол-жобого ылайык Сайтта эсеп алган Сайтка келүүчү.

Сайт - интегралдык программалык камсыздоонун, аппараттык жана аппараттык каражаттардын топтому, ошондой эле Интернетте жарыялоого арналган жана белгилүү бир текстте, графикалык же үн түрүндө чагылдырылган маалымат топтому.

Сайт кызматтары - Коноктордун жана колдонуучулардын Интернет баракчасын (HTML баракчасы) колдонууга арналган Сайттын функционалдуулугу - Сайттын баракчасы, программалык камсыздоо жана аппараттык жабдуулар менен интеграцияланган маалыматтык материалдар топтому, анын ичинде текст, графика, Сайттын ажырагыс бөлүгү катары Интернетте маалыматтарды жарыялоого арналган.

Эсеп -  Сайттын серверлеринде сакталган Колдонуучунун аутентификациясы жана жеке маалыматтары.

Мазмун интеллектуалдык ишмердиктин натыйжалары жана индивидуалдаштыруунун эквиваленттүү каражаттары болуп саналат. Анын ичинде: музыкалык чыгармалар, адабий чыгармалар, компьютердик программалар, программалар, уюлдук телефондор, аудиовизуалдык чыгармалар, фонограммалар, тексттер, товардык белгилер жана кызмат белгилери, коммерциялык белгилер жана соода аттары, логотиптер, гипертекс шилтемелери, алардын үзүндүлөрү, маалыматы, виджеттери жана Сайтка жайгаштырылган башка объектилер.

Колдонуучу мазмуну - колдонуучу тарабынан өз ыктыяры менен жана акысыз жайгаштырылган сайттын мазмуну (анын ичинде Колдонуучунун комментарийлери).

Жеке барак - Колдонуучунун Жеке маалыматтарын камтыган эсепти колдонуучунун алуусунун натыйжасында Сайттын программалык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен түзүлгөн веб-барак. Жеке маалыматтар - Колдонуучуга уруксат берүү тартибин аткарууга мүмкүндүк берген ишенимдүү, толук жана актуалдаштырылган маалымат, колдонуучу тарабынан Жеке бетте жайгаштырылган өз ыктыяры менен жана акысыз. Бул маалымат Колдонуучу тарабынан Сайтта каттоо тартибинин жүрүшүндө берилет, колдонуучунун аты-жөнүн, колдонуучунун кирүүсүн, электрондук почта дарегин жана Колдонуучу өзү жөнүндө берүү үчүн зарыл деп эсептеген башка маалыматтарды камтышы мүмкүн. Жеке маалыматтарды сактоо Сайтты колдонуучуга уруксат берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында гана ишке ашат.

Каттоо - белгиленген жол-жобого ылайык Сайтта Эсеп түзүү үчүн келүүчүнүн иш-аракеттери. Каттоо процессинин жүрүшүндө Колдонуучу колдонуучунун сурамжылоосун толтурат жана Аутентификация маалыматтарын көрсөтөт, анын негизинде Башкаруу колдонуучуга Сайттын төмөнкү функционалдуулугуна жеткилик берет: Башкаруу жана башка колдонуучулар жайгаштырган Мазмунга баа берүү жана комментарий берүү, Сайттын эрежелерине ылайык өз Мазмунун жайгаштыруу.

Уруксат берүү – бул Сайттын программалык бөлүгү тарабынан Колдонуучу тарабынан киргизилген Аутентификация маалыматтарын талдоо процесси  , анын натыйжалары Колдонуучунун Сайттын мүмкүнчүлүктөрүнө жана Колдонуучунун Жеке бетине кирүүгө укугу бар-жогун аныктайт.

Аутентификация маалыматтары Колдонуучунун Жеке бетине кирүү үчүн колдонулган колдонуучунун уникалдуу идентификатору болуп саналат. Аутентификация  маалыматтары колдонуучунун кирүүсүн, сырсөзүн, электрондук почта дарегин камтыйт.

Уруксатсыз кирүү – бул  колдонуучунун аутентификациялык маалыматтарын үчүнчү тараптын колдонуусу. Сайт башкармалыгы - Сайтты колдонуу тартибин аныктаган, Сайттын ишин башкарууга жана коноктордун/ колдонуучулардын бул Келишимдин аткарылышына мониторинг жүргүзүүгө укуктуу компаниялар тобунун укуктуу адамдары.  

Компания Сайттын автордук укук ээси болуп саналат.

 

КЕЛИШИМДИН ТЕМАСЫ

Бул Конок / Колдонуучу келишими (мындан кийин "Келишим" деп аталган) Сайтты колдонуу эрежелерин белгилеген Конок / Колдонуучу менен Компаниянын ортосундагы юридикалык келишим болуп саналат. Бардык документтер, анын темасы сайтты колдонуучулардын же коноктордун жөнгө салуусу, пайдалануусу, же мындай пайдаланууга байланыштуу, бул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана анын аннексиясы болуп саналат.

Сайтта каттоодон өтүү менен Колдонуучу бул Келишимдин шарттары менен толук макулдугун тастыктайт.

Келүүчү /колдонуучу Келишимдин кандайдыр бир шарттары менен келишпестик пайда болгон учурда Сайтты колдонууну дароо токтотууга милдеттенет.

Компания бул Келишимдин шарттарын каалаган учурда өзгөртүү укугун сактайт.

Келүүчү /колдонуучу сайтты колдонууну дароо токтотууга жана  бул Келишимдин шарттарынын бири менен келишпестик пайда болгон учурда Сайттын домендик аймагында жайгашкан Интернет барактарына кирбөөгө милдеттенет.

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК УКУКТАР

Конок / колдонуучу Сайтта Мазмунду жайгаштырууга укуктуу эмес.

Сайтта жайгаштырылган мазмун анын автордук укук ээлеринин өзгөчө укуктарына ээ.

Мазмунду автордук укук ээлеринин алдын ала макулдугун албастан колдонууга тыюу салынат.

Сайттын материалдарына, анын ичинде Мазмунга жеткиликтүүлүк конокторго жана колдонуучуларга жеке колдонуу жана таанышуу үчүн гана берилет.

Сайт башкармалыгы жана Компания Сайтта жайгаштырылган Мазмундун бүтүндүгү жана коопсуздугу үчүн эч кандай жоопкерчиликти мойнуна албайт.

Сайт башкармалыгынын макулдугусуз Сайттан алынган маалыматты кандайдыр бир максатта (жеке максаттардан башка) колдонууга уруксат берилбейт.

Сайттын коноктору / колдонуучусу жеке колдонуу үчүн сайттан материалдарды жүктөп алууга ("жүктөп алууга") мүмкүн.

Автордук укук ээсинин жазуу жүзүндөгү уруксатын албастан, сайттан жүктөлгөн материалдарды көчүрүүгө, таратууга, таратууга, үчүнчү жактарга которууга, жарыялоого же башка жол менен колдонууга уруксат берилбейт.

Автордук укук менен корголгон Сайттын материалдарын көчүрүүгө, таратууга, жарыялоого же башка жол менен колдонууга уруксат алган учурда автордук укук ээсине жана/ же товардык белгиге шилтеме кылбастан көчүрүүгө, таратууга, жарыялоого же башка колдонууга жол берилбейт.

Сайттын бардык мазмуну мыйзам менен корголгон.

 

КОЛДОНУУЧУЛАРДЫ КАТТОО

Сайттын толук колдонуучусу болуу үчүн каттоо тартибинен өтүшүң керек. Сайттын кызматтарына жеткилик алуу үчүн келүүчү эсеп түзүшү керек. Каттоо процессин ийгиликтүү аяктагандан кийин Сайт колдонуучусу Жеке бетке кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

Колдонуучу эсеп алуу процессинде актуалдалган, толук жана ишенимдүү маалымат берүүгө милдеттенет. Ошол эле учурда, башкаруу өз каалоосу боюнча жаңы Колдонуучунун каттоо процессин каттоону баш тартуу же токтотуу укугун сактайт.

Каттоо учурунда Колдонуучунун укугу жок:

 • Колдонуучунун атын жана сырсөзүн колдонуп, башка Колдонуучуну туура.
 • Колдонуучунун эсебин үчүнчү жактарга колдонуу үчүн колдонуучунун аты-жөнү жана сырсөзү ачылып берилди.
 • Адеп-ахлактык жана этика көзкарашы боюнча орой, коркунучтуу же адепсиз сөздү же сөз айкашын, ошондой эле ээлерине таарынткан башка Колдонуучулардын атайылап өзгөртүлгөн кирүүлөрүн кирүү катары колдонуңуз.
 • Конок / катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык, компаниялардын APL тобунун расмий репрезентативдик офиси иштеген өлкөнүн мыйзамдарына карама-каршы келген порнографиялык материалдарды жана башка материалдарды жана сүрөттөрдү камтыган фашисттик жана улутчул символдор менен байланышкан элементтери бар аватарлар сүрөттөрүн колдонуу.

Сайтта каттоодон өтүү менен Колдонуучу бул Келишимди кабыл алууга керектүү юридикалык жөндөмдүүлүгү жана бийлиги бар экенин тастыктайт, Келишимдин шарттарын аткара алат жана Келишимдин бузулушуна, анын ичинде Сайтты колдонуудан келип чыккан юридикалык мамилелерге жооптуу болот.

Сайтка кирүү үчүн сырсөздү жашыруун сактоо Колдонуучунун милдети болуп саналат. Эсепке кирүү үчүн сырсөз Колдонуучу тарабынан жоготулган же башка адамдарга белгилүү болгон учурда, Колдонуучу сайттын кызматтарына кирүү үчүн сырсөзүн дароо өзгөртүүгө милдеттенет.

Колдонуучу анын атынан аткарылган бардык иш-аракеттер (колдонуучунун эсебин колдонуу менен) бул Колдонуучунун иш-аракеттери катары каралып, Колдонуучу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алышы мүмкүн экенине макул.

Сайт башкаруу кандайдыр бир себептерден улам же эч кандай себепсиз каалаган убакта ар кандай маалыматтарды жана эсептерди жоготууга укуктуу. Сайт башкаруу укугун сактайт, бирок Сайт колдонуучуларынын ишмердүүлүгүн байкоого милдеттүү эмес.


САЙТТЫ КОЛДОНУУ

Сайтты бул Келишим менен жол берилбеген жол менен колдонууга тыюу салынат.

Конок / колдонуучу сайттын кызматтарын төмөнкү максатта пайдаланбоого милдеттенет:

 • Сайттын башка конокторун / колдонуучуларын кордоо, кордоо, коркутуу же коркутуу укуктарын кыянат пайдалануу.
 • Бул Эрежелердин бузулушуна алып келген ар кандай маалыматтарды жөнөтүү, берүү же берүүнү жеңилдетүү үчүн, кимдир бирөөнүн (Сайт колдонуучуларынын да, үчүнчү жактардын да) беделин түшүргөн маалыматтарды камтыйт, алардын мазмуну адепсиз, дөреки, порнографиялык, коркутуп-үркүтүүчү же топтун расмий өкүлдөрү иш жүргүзгөн өлкөнүн мыйзамдарын башка жол менен бузган материалдарды камтыйт. APL компаниялары Конок / Катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык.
 • Сайт башкармалыгы тарабынан кандайдыр бир мыйзамсыз же уруксатсыз максатка жетүү үчүн.
 • Сайттын ар кандай Колдонуучусунун сырсөзүн, кирүүсүн же жеке маалыматтарын алуу үчүн иштелип чыккан же арналган кандайдыр бир билдирүүнү же өтүнүчтү берүү же жөнөтүү же жөнөтүү үчүн.
 • Интернет колдонуучуларга суралбаган электрондук почтаны ("спам") түзүү же берүү.
 • Компаниялардын АПЛ тобунун расмий репрезентативдик офиси иш алып барган өлкөнүн ар кандай мыйзамдарын бузуп, Конок / Катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык иш жүргүзөт.
 • Сайтка кирүү тарыхын тийиштүү программаларга берүү, анын максаты учурдагы сереп тарыхын (компьютердин тармакка туташуу булагын) же талкууланып жаткан теманын чегинен чыккан маалыматтарды ашыкча жазуу болуп саналат.
 • Сайтты башкаруунун жазуу жүзүндөгү уруксаты жок Сайтка кирүүгө арналган роботторду жана автоматташтырылган инструменттерди колдонуу. Келүүчү /Колдонуучу иш-аракеттерди кылбоого макул, Сайт башкармалыгынын ою боюнча, Сайттын иштешине тоскоолдук кылган көп сандаган маалыматты жана маалыматтарды Сайтка негизсиз жүктөп алууга жана сайттын нормалдуу процессине кийлигишпөөгө же тоскоолдук кылууга аракет кылбоого жана Сайт тарабынан сайтка келүүчүлөрдүн / колдонуучулардын жеткиликтүүлүгүн чектөө максатында кабыл алынган чараларды четке кагуу үчүн эч кандай иш-аракеттерди жасабоого өбөлгө түзөт.
 • Сайттын иштемелеринин жана кызматтарынын иштешин өзгөртүү, анын ичинде колдонуучулардын өзүнчө эсептерин түзүү.
 • Сайт башкармалыгы ачык жол бергенден тышкары, кандайдыр бир товарларды же кызматтарды сатып алуу же сатуу жөнүндө чексиз сандагы адамдарга кайрылган рекламаларды же өтүнүчтөрдү жайгаштыруу. Бул эрежелердин бузулушу, ошондой эле Сайттын кызматтары жана колдонмолору аркылуу алынган маалыматтарды колдонуу, автордук укук ээсинин алдын ала макулдугун албастан, ар кандай Конокторго / колдонуучуга же үчүнчү жактарга мындай маалыматтарды жарнамалоо жана сатуу болуп саналат.
 • Сайттын башка адамынын же башка коноктордун / колдонуучусунун атынан иш-аракеттерди аткаруу.
 • Өз эсебин Колдонуучу тарабынан сайттын башка Колдонуучусуна же үчүнчү тарапка сатуу же башка которуу үчүн.

Сайт башкармалыгы үзгүлтүксүз тыюу салат:

 • Автордук укук ээсинин уруксаты жок автордук укук объектилерин ар кандай колдонуу. • Орой, адепсиз сөздөр (анын ичинде символдорду алмаштыруу менен) жана башка Коноктор / колдонуучуларга каршы кордоонун ар кандай түрүн колдонуңуз.
 • Сайттын башка колдонуучуларынын аттарын атайылап өзгөртүү.
 • Дөреки түшүндүрмөдө ар кайсы улуттар, элдер жана социалдык топтор үчүн кемсинтерлик аныктамаларды колдонуу.
 • Материалдарды, комментарийлерди, билдирүүлөрдү жарыялоодо кезектешип үстүнкү жана төмөнкү тамгаларды колдонуу.
 • Коммерциялык жарнаманы камтыган материалдарды жарыялоо.
 • Ыпыластык камтылган материалдарды жарыялоо.
 • Кооптуу мазмуну бар барактарга алып баруучу зыяндуу шилтемелерди же шилтемелерди жарыялоо.
 • Пункциялык белгилерди жана эмотикондорду туура эмес колдонуу.
 • Ыпыластыкты жана порнографияны камтыган графикалык сүрөттөрдү жайгаштыруу. Сайттын коноктору / колдонуучусу, эгерде аны жайгаштыруу жоготууларды, адеп-ахлактык зыянды, бизнестин кадыр-баркына доо кетирери, ошондой эле аны жайгаштыруу кимдир бирөөнүн укуктарын бузган болсо, сайтта кандайдыр бир Мазмунду жайгаштырууга укуктуу эмес.
 • aplgo.me веб-сайт куруучуну колдонуу үчүн колдонуучу 100 еврого барабар бир жолку сумманы төлөйт, бул кайтарымсыз. Ар бир кийинки жылдын наркы, aplgo.me сайт куруучу менен түзүлгөн колдонуучунун сайтын жайгаштыруу жана колдонуучунун сайтына домендик атын берүү 13 евро болот.

 

КЕЛҮҮЧҮ /КОЛДОНУУЧУНУН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Конок / колдонуучу адеп-ахлактык жана этикалык нормаларга карама-каршы келген арандатуучу, орой, дөреки жана агрессивдүү табияттын Мазмунун жайгаштырбоого, учурдагы россиялык же эл аралык мыйзамдарды бузуп, үчүнчү жактардын укуктарын, анын ичинде интеллектуалдык укуктарды бузганга милдеттенет.

Конок / Колдонуучу компаниялардын АПЛ тобунун расмий репрезентативдик офиси иш алып барган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык бул Келишимди бузгандыгы үчүн Келүүчү/ Катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык жооптуу болот.

Үчүнчү жактарга, башка Конокторго / колдонуучуларга же Веб-сайтка зыян келтирилген учурда, Конок / Колдонуучу компаниялардын АПЛ тобунун расмий репрезентативдик офиси Конок / катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык иш алып барган өлкөнүн учурдагы мыйзамдарына ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттенет.

Келүүчү/Колдонуучу жооптуу болот жана бардык чыгымдар (анын ичинде тастыкталган жоготуулар үчүн компенсация, үчүнчү жактар тарабынан кандайдыр бир талап-арыздар, анын ичинде, бирок алар менен чектелбеген, үчүнчү жактардын интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого байланыштуу талап-арыздар, ошондой эле бул Келишимдин шарттарын Конок / Колдонуучу тарабынан бузулушуна байланыштуу же пайда болгон үчүнчү жактардын талаптарына байланыштуу Сайттан келип чыккан ар кандай милдеттенмелер боюнча зыяндар, айыппұлдар, юридикалык жана башка чыгымдар)

Колдонуучу Ээси Компанияны айыпталгандардын тизмесинен чыгарууга багытталган бардык зарыл жана мүмкүн болгон чараларды кабыл алууга милдеттүү.

Колдонуучу компаниялардын АПЛ тобунун расмий репрезентативдик офиси иштеп жаткан өлкөнүн учурдагы мыйзамдарына ылайык, Конок / катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык, анонимдүү (жалпыга жеткиликтүү) жеке маалыматтарды эске албаганда, ээлик кылуучу компания чогултпайт, иштетпейт жана анонимдүү сактабайт. (жалпыга маалым) жеке маалыматтар, эгерде алар Сайтта табылса, анда мындай маалыматтар дароо жок кылынат, ал эми аларды жайгаштырган Колдонуучу  ушул Келишимде каралган жоопкерчилик чараларына жана

Колдонуучунун юрисдикциясынын учурдагы мыйзамдарына баш ийиши мүмкүн.

 

САЙТ БАШКАРУУ УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

Сайт башкармалыгы Сайттын конокторунун / колдонуучуларынын ортосунда пайда болгон талаш-тартыштарды жана конфликттик жагдайларды кароо жана чечүү менен алектенбейт, бирок сайтта бул Колдонуучунун туура эмес жүрүм-туруму жөнүндө башка Коноктордун / колдонуучулардын түрткү берген арыздарын алган учурда Колдонуучунун баракчасын бөгөттөө укугун сактайт.

Сайт башкармалыгы өзүнүн Жеке маалыматтарын жана жеке маалыматтарын Конок / Колдонуучу тарабынан ачыкка чыгаруу үчүн жооптуу эмес.

Сайт башкармалыгы сайтта жайгаштырылган Мазмунду модератордук кылууга укуктуу, бирок милдеттенме эмес.

Сайт башкармалыгы ар кандай Мазмунду, анын ичинде текстти, сүрөттү, Коноктордун /Колдонуучунун комментарийин, эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз жоготууга укуктуу.

Сайт башкармалыгы интеллектуалдык менчик автордук укуктарын сактоону көзөмөлдөбөйт жана сайттын коноктору / колдонуучулары тарабынан алардын бузулушуна жооптуу эмес.

Сайт башкармалыгы сайтта жайгаштырылган мазмунга карата эч кандай кепилдик бербейт, билдирип же билдирет.

Бул Келишимдин шарттарына келүүчү/ колдонуучу тарабынан бузулган учурда, же Компаниялардын АПЛ тобунун расмий репрезентативдик офиси Конок / катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык иш жүргүзгөн өлкөнүн учурдагы мыйзамдары, Сайт башкармалыгы кызыкдар жактарга байланыш маалыматын, IP-дарегин, ар кандай башка маалыматтарды берүү укугун ишке ашырууга мажбур болот тиешелүү өтүнүчтүн ичинен.

Сайт башкармалыгы Сайттын ишин жакшыртуу максатында Коноктордун / Колдонуучунун иш-аракеттери жөнүндө маалыматты колдонот.

Сайт башкармалыгы Жеке маалыматтар толук эмес же туура эмес деп божомолдоо үчүн акылга сыярлык негиздер бар болсо, кайсы бир адамдын Сайтына кирүүнү токтотуу же токтотуу укугун сактайт. Эгерде колдонуучу бул Келишимдин шарттарын бузса, Сайт башкармалыгы колдонуучу эсебин жоготууга укуктуу.

Сайт башкармалыгы, себептерин түшүндүрүп бербестен, сайтты бүтүндөй жана жеке Коноктор / колдонуучулар үчүн колдонууга кандайдыр бир чектөөлөрдү коюу укугун сактайт. Сайт башкармалыгы же ээси компания конокторго / колдонуучуларга алдын ала эскертүүсүз Сайтты же анын бир бөлүгүн жабуу, токтотуу, өзгөртүү укугун сактайт.

Сайт башкармалыгы техникалык ресурстар боюнча керектүү пландаштырылган алдын алуу жана оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн Коноктордун/Колдонуучунун Сайтка кирүүсүн токтотууга укуктуу. Ээси компания Келүүчүлөр / колдонуучулар үчүн жооптуу эмес жана келүүчү / колдонуучуга кечиктирүүлөр, жумуштагы үзүндүлөр жана Сайтты толук пайдалануу мүмкүн эместиги үчүн келүүчү / колдонуучу үчүн келип чыгышы мүмкүн болгон чыгымдарды төлөбөйт. Башкаруу жеке маалыматтарды сактоону камсыз кылат. Сактоо, колдонуучу өз эсебинин аутентификациялык маалыматтарын 12 календардык ай қатарынан колдонбосо, колдонуучуга электрондук почта аркылуу (Каттоо учурунда көрсөтүлгөн дарекке) өз эсебин жоготууга киришкенге чейин түбөлүккө аткарылат.

 

ЖООПКЕРЧИЛИКТИ ЧЕКТӨӨ

Сайт башкармалыгы көзөмөлдөбөйт жана Конок / Колдонуучу сайтка кирүү ыкмасын көзөмөлдөөгө байланыштуу кандайдыр бир иш-аракеттерди жасоого милдеттүү эмес же алар аркылуу Сайттын кызматтарын жана колдонмолорун колдонушат, Сайтта жайгаштырылган Мазмун Сайттын колдонуучуларына жана конокторуна кандай таасир этиши мүмкүн, сайттын колдонуучулары же коноктору сайтта жайгаштырылган маалыматты кантип түшүндүрө алышат,  Сайтта жайгаштырылган маалыматты окугандан кийин Колдонуучулардын жана Сайтка келгендердин иш-аракеттерин көзөмөлдөө.

Сайт башкармалыгы Сайттагы Конок / колдонуучу билдирген жеке пикир үчүн жооптуу эмес.

Сайт колдонуучуну жана Сайттын конокторун башкалар үчүн коркунучтуу же туура эмес көрүнгөн маалыматтарды камтыган башка сайттарга шилтемелерди камтышы же багыттай алат. Ээлик кылуучу компания мындай сайттардын мазмуну үчүн жооптуу эмес, сайттын кызматтары жана колдонмолору аркылуу алынган жеткиликтүүлүк, башкалардын өзгөчө укуктарын сактоо үчүн, мындай сайттарда жайгаштырылган материалдардын мыйзамдуулугу.

Сайт башкармалыгы жана Компания өзүнүн Конок / Колдонуучу тарабынан берилген маалыматка карата купуялуулукту камсыз кылуу боюнча кандайдыр бир милдеттенмелерди өз мойнуна албайт, ал эми бул үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды кабыл алат, эгерде АПЛ компаниялар тобунун расмий өкүлдөрүнүн офиси Конок колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн деталдарга ылайык иш жүргүзгөн өлкөнүн учурдагы мыйзамдарынын карама-каршы же тиешелүү талаптарына макулдук жок болсо.  катталган колдонуучу.

 

АКЫРКЫ ЖОБОЛОР

Келишим Колдонуучу сайтта каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет жана Сайтты колдонуунун бүт мезгилинде жарактуу.

Келишим Келүүчү Сайтка барган учурдан тартып күчүнө кирет жана Сайтты колдонуунун бүт мезгилинде жарактуу.

Сайт башкармалыгы бул өзгөрүүлөрдү жана толуктоолорду Сайтта жарыялоо менен бул Келишимге кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жасоо укугун сактайт.

Бул Келишимде эч нерсе Сайт башкармалыгынын, Компаниянын же Коноктордун / Колдонуучунун башка адамдар менен окшош келишимдерди киргизүү укуктарын чектебейт.

Бул Келишимдин кандайдыр бир шарттарын же жоболорун жараксыз кылуу Келишимдин башка шарттарын же жоболорун жараксыз кылууга негиз түзбөйт.

Келүүчү/Колдонуучу талаш-тартыштар пайда болгон учурда, алар Компаниялардын АПЛ тобунун расмий репрезентативдик офиси иш алып барган өлкөнүн учурдагы мыйзамдарына ылайык, Келүүчү/ Катталган Колдонуучу колдонгон Сайтта көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык чечилет деп макулдашат.

Колдонуучу сайт башкармалыгынын маалыматын, жаңылыктарын жана жарнамалык каттарын, анын ичинде каттоо учурунда көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине алууга макул болот.

Сайттын кызматтары жана тиркемелери Сайттын колдонуучуларын жана конокторун башка сайттарга жана ресурстарга багыттай алышы мүмкүн. Сайт башка сайттарды жана ресурстарды көзөмөлдөбөгөндүктөн, Сайт колдонуучусу Сайттын мындай сайттарга же ресурстарга жеткиликтүүлүгү үчүн жана кызматтарды, буюмдарды жана башка материалдарды жарнамалаган мындай сайттарда жана ресурстарда жайгаштырылган маалыматтар үчүн жооптуу эмес экенине макул.

Бул Келишим жана Эрежелер менен келишпестик пайда болгон учурда, биздин Сайттан дароо чыгып кетиңиз.

Себет
X
Буюмдар тандалбайт
Өнөктөш статусуна өтүнмө берүү өлчөмдө Acumullit SA сериясынын араба азыктарына кошуу KGS
Жокко чыгаруу
Абалын каттоо үчүн жетиштүү продукт тандалды
${getItemCategory(item.category)}
Арзандатуу жок: KGS
Баасы: KGS
Баасы: KGS
Баасы: KGS
KGS
KGS
KGS